Declaratie rectificativa 394 online dating updating surf usaf

Rated 3.86/5 based on 869 customer reviews

1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” şi se corectează de către contribuabili din proprie iniţiativă prin bifarea cu „X” în caseta „Declaraţie rectificativă” aflată pe prima pagină a formularului.Declaraţia rectificativă se utilizează pentru: Declaraţia rectificativă a formularului 112 se întocmeşte şi se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.Declaraţiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia iniţială prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaraţii rectificative.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.Modulul se achizitioneaza pentru server, indiferent de numarul de licente client. Versiunile mai vechi nu pot beneficia de acest up-date (vor trebui actualizate la v.10.x) 3.In acest pret sunt incluse declaratiile de mai sus (100,300,710,390,394 si Bilantul pe anul 2011) 4.

138 din Codul Fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. (3) din Codul Fiscal, dar care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, sumele rezultate din regularizările datorate modificării cotelor de TVA, precum şi orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislaţia în vigoare datorate unor evenimente, altele decât cele prevăzute la art.

138 din Codul Fiscal, care determină modificarea datelor declarate iniţial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operaţiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

Corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA, altele decât cele de înregistrare a TVA în evidenţele persoanelor impozabile, care se corectează pe regularizări, se efectuează conform instrucţiunilor aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.

Pentru a evita anumite neplaceri si intarzieri ce vor fi generate de aglomerarea consultantilor tehnici in apropierea termenelor de raportare, va rugam sa instalati acest up-date din timp si sa ne transmiteti eventualele observatii.

, contribuabilii pot proceda la corectarea declaraţiilor fiscale.

Leave a Reply